OM KUNSTEN

Jeg er utdannet kunsthåndverker, kleinsmed, og har fagbrev som platearbeider. 6 års erfaring med sveising og platearbeid ved Tromsø Skibsverft, har medført at jeg liker å arbeide i store formater, og er stort sett uavhengig av teknisk hjelp til å framstille verkene. På denne måten har jeg kontroll over hele prosessen, og kan gjøre endringer underveis.

Jeg har etterhvert opparbeidet en kompetanse med innendørs og utendørs utsmykking, og tenker i utgangspunktet integrert form, uttrykk, konstruksjon og framstillings-metode. Dette gjelder både skulpturelle frittstående verk og todimensjonale verk / relieffer knyttet til vegg. Ideutviklingen skjer oftest som en prosess i møtet mellom byggets egenart, byggets bruk og i møte med mennesker.

Jeg arbeider innenfor et abstrakt dekorativt uttrykk, der verket kan assosieres til konkrete former og begreper. I de arbeidene jeg lager til utstillinger har fornyelse av tradisjon vært et tema jeg har arbeidet mye med. Tanker rundt arbeiderkultur og samfunnsutvikling har vært tema og utgangspunkt for mine arbeider.

Materialene jeg bruker i mine arbeider er hovedsaklig metaller: Stål, corteen-stål, kobber, messing ,alluminium og rustfritt stål. Når det gjelder overflatebehandling bruker jeg patinering, lakk og maling. Jeg arbeider også med tre, glass og andre materialer integrert i metallet.
Materialene og overflatene jeg arbeider med er i stor grad vedlikeholdsfrie, robuste og de fleste tåler å stå utendørs.TILBAKE | FORSIDE