COPYRIGHT

Verkene som er gjengitt på disse sidene er opphavsrettslig beskyttet iht. Åndsverksloven.
Utover privat bruk er gjengivelse / reproduksjon av kunstverkene ikke tillatt uten etter avtale med rettighetshaveren eller den opphavsrettsorganisasjonen han er tilknyttet.
Dersom du ønsker å reprodusere verkene i en eller annen sammenheng, kan du kontakte Ansgar Ole Olsen.

The works of art represented in these pages are protected by national and international copyright laws.
Reproduction of the artworks beyond private use, are strictly forbidden without permission from the rightholder or the copyright society he is represented by. If you wish to reproduce the works, you may contact Ansgar Ole Olsen.

TILBAKE | FORSIDE