Utsmykking BIO- huset, Hamar

”Energi”.
Kantineutsmykking.
Materialer; malt stålTILBAKE | FORSIDE