Utsmykking BIO- huset, Hamar

Oversiktsbilde. På vegg ”Spire”, fritt hengende i rommet.
Kantineutsmykking.
Materialer; malt stålTILBAKE | FORSIDE